Ministarstva sporta i mladih:Javni konkurs „Sport za sve – svi za sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini

Pozivaju se nevladine organizacije koje djeluju u oblasti sporta, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji priroriteta utvrđenih zakonom o sportu („Službeni  list CG“ 44/18 i 123/21).

Projekti/programi nevladinih organizacija koje realizuju aktivnosti u oblasti sporta u 2024. godini doprinijeće ostvarivanju nekoliko ciljeva koji su usmjereni na:

  •   unapređenje sporta djece, učenika i studeneta i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima, kroz edukaciju i stvaranje uslova da se na bezbjedan siguran način, u adekvatnom ambijentu i uz neophodne rekvizita bave sportskim aktivnostima;
  •   podizanje svijesti sportista i ostale zainteresovane javnosti o važnosti pravilnog i redovnog utvrđivanja zdravstvenog stanja sportista, kroz različite oblike edukacije;
  •   doprinos podizanju svijesti kod sportista i zainteresovane javnosti o posljedicama korišćenja nedozvoljenih sredstava;
  •   doprinos  razvoju istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu;
  •   unapređenje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje ovim konkursom je 300.000 eura.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu je 8.000 eura, a najveći 15.000 eura.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25. aprilom 2024. godine.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju pogledajte na linku Ministarstva sporta i mladih: 

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-sport-za-sve-svi-za-sport-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-sporta-u-2024-godini