Herceg Novi:Raspisan konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini

29 april 2024.godine

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi za projekte nevladinih organizacija u 2024. godini.

Ukupan iznos sredstava predviđen Budžetom Opštine Herceg Novi za ovu namjenu u 2024. godini iznosi 70.000 eura što je 0,4 % od tekućeg Budšeta.

Sredstva se raspodjeljuju prvenstveno nevladinim organizacijama za podršku projektima i programima koji se odnose na oblasti:
– podsticanje i razvoj privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijetki zanati, zadrugarstvo i dr.);
– ekologija, zaštita životne sredine i zdravlje građana;
– programi za predškolsku i školsku djecu;
– programi za omladinu;
– socijalno – humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.);
– kulturna baština, njegovanje istorijskih tekovina;
– drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Herceg Novi i afirmaciji građanskog aktivizma.

Sredstva se odobravaju samo za projekte koji traju u okviru godine za koju se raspisuje konkurs, zaključno sa 31. decembrom te godine.

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i na internet stranici Opštine.

Prijava na Konkurs se podnosi u propisanoj formi, na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet stranice Opštine.
Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava NVO i dostavlja u zatvorenoj koverti na Građanski biro opštine Herceg Novi, na šalteru Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju.

Podnosoci prijave kojima je potreban obrazac u wordu, mogu kontaktirati nadležne na sport.nvo@hercegnovi.me.

Detaljne informacije na linku : https://hercegnovi.me/sr-yu/meni/sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti-i-sport/vijesti-drustvene-djel/1647-raspisan-javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-2024-godini

Javni konkurs
Projektni obrazac
Logički okvir rada
Obrazac za prijavu