CRNVO:Program izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”za manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou

Vizual

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou da prijave svoje predstavnike/ce za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”.  Cilj ovog programa je podrška organizacionom razvoju grassroots organizacija i obuhvatiće set obuka u cilju jačanja njihovog društvenog uticaja u zajednici.  Polaznici/ce programa će imati priliku da, kroz teorijski i praktični rad, unaprijede svoja znanja iz ključnih oblasti neophodnih za efikasno funkcionisanje organizacija, kao što su strateško planiranje, tehnike mobilizacije građana, pisanje projekata  i odnosi sa javnošću.

U okviru programa biće organizovane obuke prema sljedećem rasporedu:

  • Strateški rast – 9. maj , hotel Voco Podgorica
  • Komunikacija i odnosi s javnošću – 13. maj, hotel Voco Podgorica
  • Mobilizacija građana- mobilizacija zajednice – 5. jun, hotel Voco Podgorica
  • Pisanje projekata i alternativni načini prikupljanja sredstava -13. i 14. jun hotel Princess, Bar

Za pohađanje navedenih obuka u okviru programa izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija“ mogu se prijavitmanje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou, čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000 eura. Organizacije koje ispunjavaju ove kriterijume potrebno je da prijave  2 predstavnika/ce koji/e su uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije iz manje razvijenih sredina i čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 manje razvijenih NVO (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Da bi obezbijedili učešće u programu potrebno je da organizacije civilnog društva koje ispunjavaju navedene kriterijume pošalju ispunjene prijavne formulare svojih kandidata/kinja na e-mail adresu: crnvo@crnvo.me najkasnije do 25. aprila 2024. godine do 16h. Obrazac prijavnog formulara možete preuzeti ovdje Prijavni-formular

CRNVO kao organizator programa će pokriti sve troškove obuka. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo za jedno auto po organizaciji). Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti elektronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Prijave koje stignu nakon isteka roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Ovaj program je jedna od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza III“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura, NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Nada i Bjelopljskim demokratskim centrom. Projekat finansira Evropska unija.

Preuzeto sa:

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU IZGRADNJE KAPACITETA ,,RAST GRASSROOTS ORGANIZACIJA”