CRNVO:Prvi broj Newsletter-a Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Newsletter će izlaziti kvartalno i ukoliko želite da se vaše aktivnosti, zagovaranja, zanimljivi događaji i ostalo, nađu u njemu pišite nam na crnvo@crnvo.me

На слици може бити: текст који гласи „BREV 코코정원니. BDC CRNVO Name NoM NH "នសវបគគ NEWHORIZION ŠTA IMA N(O)VO? N aktiiamra akti Dom ZMN NEWSLETTER Predstavljamo vam prvi broj Newsletter-a Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Cmoj Gori. Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pročitate šta smo za vas pripremili! RC III Newsletter je nastao u sklopu projekta Resursni centar za OCD faza III koji realizujemo u partnerstvu sa NVO Natura, NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Nada Bjelopljskim demokratskim centrom. Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Cmoj Gori. ٣ pale RESURSNICENTAR RESURSNIC arazvo neviadinin organzac“

Više na linku:

Newsletter I