Ministarstvo odbrane: Konkurs za NVO-Rok za podnošenje prijava 30.april 2022.g

Ministarstvo odbrane poziva NVO da se prijave na konkurs  “Vojska u borbi protiv dezinformacija” za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblastievroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja. Rok … Continue Reading →

Herceg Novi:Predložite kandidate za Komisiju za raspodjelu sredstava NVO

Opština Herceg-Novi objavila je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za dva člana/ice Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Pozivaju sve nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori … Continue Reading →

Ministarstvo odbrane: Konkurs za finansiranje projekata NVO-rok 30.april 2022.

 Ministarstvo odbrane objavilo je Javni konkurs za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala: “Unapređenje integriteta transparentnosti u sektoru odbrane … Continue Reading →

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: Konkurs za NVO

Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenje deponija – smanjenje odloženih količina organskog otpada https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-vezi-rasterecenja-deponija-smanjenje-odlozenih-kolicina-organskog-otpada Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.       2. Javni … Continue Reading →

Resursni centar CRNVO:Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija da se prijave za obuke koje organizuje CRNVO Resursni centar. Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu: MAJ Naziv obuke : Upravljanje projektnim ciklusom Ciljna … Continue Reading →

ReLOaD2: Raspisan konkurs za projekte nevladinih organizacija iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, raspisuju Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na … Continue Reading →