Predstavnici 15 NVO na radionici Participativno budžetiranje na lokalnom nivou

NVO”NADA-Herceg Novi” organizovala je 22.februara u Herceg Novom, jednodnevnu radionicu  za predstavnike organizacija civilnog društva o osnovama budžetskog ciklusa i učešću građana u kreiranju budžeta. Radionica na temu “Participativno budžetiranje na lokalnom nivou” je još jedna u nizu planiranih aktivnosti projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”  koji ima za cilj da doprinese većoj transparentnosti  izvršenja budžeta opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji.

Na radionici su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija Koraci, Sinergija, Uzor, Zrak sunca, Plavi CG, Mare Mare, Pandora, Izbor, Zelena akcija, Bruna, Omladinski kulturni centar HN, Koalicija 27, Tačka oslonca-Volonterski klub JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić”, Asocijacija hercegnovska alternativa i NADA-Herceg Novi.

Radionica je koncipirana kao kombinacija teorijskog i interaktivnog i radioničarskog rada, imala  je za cilj da predstavnike civilnog sektora  bolje upozna  sa načinom  funkcionisanja budžetskog procesa na lokalnom nivou,   kako  se puni opštinski budžet  i kako se taj novac troši, koje su  mogućnosti građana da se organizuju i daju predloge za efikasnu potrošnju javnog novca i finansiranje prioritetnih projekata iz budžeta opštine Herceg Novi.

Takođe, trening je ponudio i određene smjernice kako građane uključiti u planiranje i pripremu odluke o budžetu, učešću u javnim raspravama o budžetu i o načinima kontrole realizacije budžeta. Radionicu je vodila Milica Bogdanović iz Centra za demokratsku tranziciju.

Projekat „Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.