Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom

Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavilo je Javni konkurs„Jednak pristup, jednake mogućnosti” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom.Rok za podnošenje predloga projekata/programa je 10.april 2024.godine.  Obrazac … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Prijavite se za trening“Pisanje projekata za fondove ministarstava“

Centar za razvoj nevladinih organizacija -Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO za 2022- Rodna ravnopravnost

Komisija za raspodijelu sredstava  za finansiranje projekata i programa  NVO za 2022-  oblast Rodna ravnopravnost donijela je Odluku o raspodjeli sredstava u iznosu od 250.000 eura  za finansiranje 22 projekta … Continue Reading →

Ministarstvo javne uprave:Odluku o raspodjeli sredstava za projekte/programe NVO

Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose reformi javne uprave u 2022. godini pod nazivom „Zajedno kroz reformu javne uprave“ koju je donijelo Ministarstvo javne uprave možete preuzeti … Continue Reading →

 Odluke o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na linkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava : https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-unapredenje-kvaliteta-zivota-lgbt-osoba-za-2021  Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO-Unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2021. https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-rodna-ravnopravnost-za-2021-god   Odluka o … Continue Reading →

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za NVO do 4.decembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2021. godini “Podrška starijim licima za život u zajednici” . … Continue Reading →

Ministarstvo ekonomskog razvoja: Konkurs za NVO do 3.decembra 2021.godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“. Rok za podnošenje prijava na … Continue Reading →

Konkurs za NVO: Projekti za unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavila je konkurs  za projekte NVO koji imaju za cilj unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i … Continue Reading →

CRNVO Lokalni resursni centar NADA: Vodič za usluge

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) realizuje projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.  Projekat implementiramo u partnerstvu … Continue Reading →