Konkursi za finansiranje projekata NVO

 Aktuelni konkursi za finansiranje projekata NVO:
 
· Na linku http://www.mps.gov.me/vijesti/196723/JAVNI-KONKURS-SLIJEDI-SNOVE-ZA-USPJEHE-NOVE.html možete pogledati JAVNI KONKURS „SLIJEDI SNOVE ZA USPJEHE NOVE“ za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti podrška darovitim učenicima, koji će biti sprovedeni od strane nevladinih organizacija, koje djeluju kao strukovna udruženja nastavnika ili udruženja učenika i studenata, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete. Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 30. martom 2019. godine.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs „Inkluzija za sve – Romi/Kinje i Egipćani/Ke su dio našeg društva“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti: zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata / programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje ,,JAVNI KONKURS ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINASIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU I UNAPREĐENJU PRAVA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA U CRNOJ GORI’’
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs „Da jednakosti za LGBTI osobe“ za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenji ljudskih prava lgbti osoba u 2019. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2019. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs „Ključ je u rukama žene“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje Javni konkurs “ Zaštita dobrobiti životinja u Crnoj Gori – program za promociju odgovornog vlasništva” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine objavljuje Javni konkurs “Upravljanje otpadom koji je nastao upotrebom sredstava za zaštitu bilja” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine objavljuje Javni konkurs „Praćenje muve masline (Bactrocera oleae) u cilju određivanja momenta njenog suzbijanja i sprječavanje gubitaka u proizvodnji maslina“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine objavljuje Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine objavljuje Javni konkurs „Uništavanje korovske biljke ambrozije i edukacija stanovništva o štetnosti ambrozije“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja.
· Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje Javni konkurs „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“, za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
· Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu, koji je raspisala Opština Petnjica. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivljanja.
· Na linku https://www.opstinagusinje.me/javni-konkurs-2/ možete pogledati Javni konkurs za finansiranje rada nevladinih organizacija za 2019. godinu, koji je raspisala Opština Gusinje. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
  • Konkurs Telenor Fondacije – ZamisliSVE
Telenor fondacija objavila je konkurs za podršku društveno odgovornim projektima, čija je ovogodišnja tema „Zamisli sve“. Na konkurs se mogu prijaviti humanitarne i nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Crnoj Gori. Prijave je potrebno poslati do 10. aprila na mejl adresu fondacija@telenor.me.
  • Drugi Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albania 2014-2020.
  • Instrument za Demokratiju i Ljudska Prava EIDHR
Link :