Radio Jadran:Neophodno više transparentnosti i učešća građana u pripremi i trošenju budžeta Opštine

Bužet je najvažniji ekonomski i politički dokument lokalne samouprave i panel diskusija koju je organizovala hercegnovska NVO Nada je dobar način da se građani bolje upoznaju sa problematikom budžeta. To je govoreći o transparentnosti budžeta kazao predsjednik Odbora direktora “Čistoće” doo Herceg Novi Milovan Mišo Baždar .

Građani i predstavnici organizacija civilnog društva imali su priliku da sa predstavnicima lokalne samouprave diskutuju o mogućnostima učešća građana u planiranju i pripremi budžeta za narednu godinu, ali su pokazali malu zainteresovanost.

– Nedovoljna uključenost u proces planiranja bužeta smanjuje mogućnost da on bude urađen na pravi način. Sa druge strane nedovoljno je praćenje izvršenja budžeta i nedostatak pravovremenih informacija. Treba prozvati Opštinu zbog  nepravovremenih informacija, koje treba javno da iznosi. Opština poštujući zakon pravovremeno može imati rebalans, jer pravovremeni rebalans će spriječiti subjektivni pristup u opštinskoj vlasti, rekao je Baždar, podsjećajući da je Opština Herceg Novi umjesto u oktobru rebalans donijela u decembru.

Javnih diskusija na ovu temu nikad nije dovoljno i razvijanje svijesti građana nešto je što bi Opština trebalo da shvati kao svoju obavezu, smatra Baždar.

Kao problem lokalne uprave istakao je Zakon o njenom finansiranju:

-Herceg Novi je opština razvijena iznad prosjeka kada je riječ o fiskalnom kapacitetu po stanovniku i praktično ne koristi egalizacioni fond i državni budžet, već za njih samo odvaja značajna sredstva – tvrdi Baždar.

U panel diskusiji “Pričajmo o budžetu” učestvovao je i samostalni saradnik za ugovaranje i zastupanje u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Saša Vujović.

-Sve je više Zakona koji moraju da prate evropsku regulative. U Evropi  već postoji razvijena decentralizacija,  razne obaveze moraju da izvršavaju lokalne samouprave, ali za izvršavanje tih obaveza mora da postoji novac. Kada bi neko uporedio sve te obaveze i pitao da li u našem budžetu postoji novčani odraz svih tih obaveza dobio bi odgovor da naravno ne postoji, kazao je Saša Vujović.

Koordinatorka projekta, predsjednica NVO NADA-Herceg Novi, Marina Vuksanović govorila je, pored ostalog i o tome kako je od 2006. do ove godine rastao budžet u Herceg Novom, kao i kako su trošena sredstva.

Riječ je o analizi “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”.  Sprovodi ga Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Tako je ukupan budžet Opštine Herceg Novi 2006. godine iznosio 6 miliona 875 hiljada, a ove godine 17 miliona 785 hiljada eura. Bio je najveći 2008. godine, u vrijeme tzv. investicionog buma, kada je iznosio 25 miliona 373 hilade eura.

Izvor: https://radiojadran.com/neophodno-vise-transparentnosti-i-ucesca-gradana-u-pripremi-i-trosenju-budzeta-opstine/