Radio Herceg Novi:Završna konferencija “NAŠ NOVAC -VAŠA ILI NAŠA ODGOVORNOST”

NVO ”Nada“ iz Herceg Novog organizuje završnu konferenciju u okviru projekta “Naš novac – Vaša ili naša odgovornost”, u srijedu, 26. juna, u hotelu Lazure (sala Orjen) u Meljinama sa početkom u 11 časova.

Na završnoj konferenciji predstaviće u kojoj mjeri su rezultati preuzetih aktivnosti doveli do specifičnog cilja projekta a to je povjećanje stepena razumjevanja građana i građanki budžetskog ciklusa i otvorenost  lokalne samouprave za participativno budžetiranje i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca. Biće to prilika da učesnici konferencije postave pitanja i daju sugestije kako do participativnog budžetiranja, efikasne javne potrošnje i veće realizacije kapitalnog budžeta.

Aktivnosti koje je NVO ”NADA” sprovela od januara do juna imaju cilj da doprinesu većoj transparentnosti izvršenja budžeta i efikasnoj javnoj potrošnji u Opštini Herceeg Novi, saopštavaju orgnizatori.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Izvor: https://radiohercegnovi.net/zavrsna-konferencija-nas-novac-vasa-ili-nasa-odgovornost/