NVO “NADA” 26.juna održala završnu konferencija projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”

U okviru projekta  “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”koji  je od januara do juna ove godine sprovodila  NVO”NADA” u ciilju doprinosa povećanju transparentnosti izvršenja budžeta i efikasne javne potrošnje, održana je završna konferencija na kojoj su javnosti  predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti.

Konferenciju je otvorila koordinatorka projekta i predsjednica NVO”NADA” Marina Vuksanović koja je još jednom istakla važnost raumjevanja budžetskog ciklusa za građane i građanke. Nivo uključenosti građana u kreiranju budžeta mora biti veći ako težimo boljem odnosu lokalne samouprave i građana i građanki. 

Imajući u vidu da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva Crne Gore  odgovorna fiskalna politika a  upravljanje javnim finansijama i kontrola potrošnje budžetskih sredstava, posebno na lokalnom nivou od izuzetne važnosti za privredni rast i kvalitetniji život građana Crne Gore ovim projektom željeli smo da damo mali doprinos većoj transparentnosti budžetskog ciklusa u opštini Herceg Novi.

Konferenciji su u ime Opštine Herceg Novi prisustvovale Milena RAJKOVIĆ, Samostalna savjetnica, Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode, Opština Herceg Novi  i Slavka ZAMBELIĆ, Samostalna savjetnica za NVO, Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport, Opština Herceg Novi. 

Svečanom tonu konferencije doprinijeli su gosti iz Kotora i Tivta, gospođa Ljuba Šljuka iz NVO”Paraplegičari Kotora” i gospodin Đprđe Trajčevski iz NVO”AKC-Pravi put” iz Tivta.

Na konferenciji su prezentovani rezultati projekta, zaključci i preporuke a nakon toga uslijedila je diskusija prisutnih. 

Ovdje možete preuzeti publikaciju  “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” Rezultati istraživanja javnog mnjenja Publikacija Rezultati istraživanja javnog mnjenja  

Građanska apatija u Herceg Novom za kreiranje i trošenje budžeta

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/projekat-nas-novac-vasa-ili-nasa-odgovornost-gradani-o-budzetu-ne-znaju-skoro-nista

NVO “NADA”: GRAĐANI MORAJU BITI VIŠE UKLJUČENI U KREIRANJE I RAZUMJEVANJE BUDŽETSKOG CIKLUSA