Kotor: Konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava NVO otvoren do 4.novembra 2019

Komisija za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija objavila je javni konkurs kojim poziva NVO registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor da se prijave na konkurs za raspodjelu sredstava. Konkurs je otvoren do 4.novembra 2019. godine.

Za finansiranje projekata i programa NVO planiran je iznos od 160.816,00 eura.

Više informacija na 

http://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-konkurs-finansiranja-nvo-2019/