Tivat: Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO otvoren do 2.marta 2020.godine

Opština Tivat objavila je javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu.

Za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020.godinu, planiran je iznos od 60 hiljada eura.Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine,lokalnom javnom emiteru Radio Tivat, zaključno sa 2. martom 2020. godine.

Više o konkursu na www.opstinativat.me , u odjeljku NVO.

www.opstinativat.me