CRNVO istraživanje: Uticaj COVID-19 pandemije na rad NVO u Crnoj Gori

CRNVO sprovodi istraživanje o uticaju COVID 19 pandemije na rad nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Civilno društvo se, kao i svi drugi akteri u društvu, prvi put suočava sa ovakvim izazovom- COVID 19 pandemija. Trenutno nemamo informacije u kojoj mjeri ona pogađa rad NVO, a posebno kako će se odraziti na rad i djelovanje NVO u budućnosti, te posljedično na hiljade korisnika usluga i drugih aktivnosti NVO u Crnoj Gori.

Hoće li biti otpuštanja zapošljenih u nevladinom sektoru, kako će se realizovati programi i projekti, hoće li Vlada omogućiti neku podršku za civilno društvo kao i za ostale subjekte, hoće li donatori promijeniti prioritete…?

Za buduće akcije, u smjeru ublažavanja posljedica pandemije u odnosu na civilno drustvo, potrebni su nam objektivni i pouzdani podaci koji će definisati naše dalje akcije.

Stoga je cilj ovog istraživanja da otkrijemo u kojoj mjeri je novonastala situacija usljed COVID-19 pandemije uticala na rad i djelovanje organizacija civilnog društva, na zapošljene u organizacijama kao i korisnike usluga, na programske i finansijske aspekte djelovanja, te kakve su moguće posljedice..

Nalazi istraživanja, te usaglašeni prijedlozi, sugestije i zahtijevi NVO, biće dostavljeni Vladi, državnim organima i donatorima u cilju osiguranja daljeg funkcionalnog djelovanja NVO. Vlada Crne Gore je, u Programu rada za 2020 godinu, planirala rad na novom strateškom dokumentu za NVO u četvrtom kvartalu. Vjerujemo da na preporuke i sugestije iz ovog istraživanja treba na adekvatan način odgovoriti u novom strateškom dokumentu.

Upitnik pronadjite na linku – https://www.surveymonkey.com/r/COVID19CG [2]

Molim Vas da popunite upitnik do PETKA 17.04.2020 .

Za sva dodatna pitanja u vezi sa istraživanjem budite ljubazni da nam pišete na crnvo@crnvo.me