Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Podržani projekti 17 NVO

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podžalo je 17 projekta NVO u oblasti rodne ravnopravnosti  sa ukupnim iznosom od 171.000,00 eura. Na konkurs se prijavilo 84 nevladinih organizacija.

Više na https://mmp.gov.me/vijesti/234534/ODLUKU-O-RASPODJELI-SREDSTAVA-ZA-FINANSIRANJE-PROJEKATA-NEVLADINIH-ORGANIZACIJA-U-OBLASTI-RODNA-RAVNOPRAVNOST-ZA-2020-GODINU.html

Odluka

Odluka o raspodjeli sredstava NVO RR Ministarstvo ljudska i manjinska prava