Ministarstvo sporta i mladih: Za projekte u oblasti društvene brige o mladima 94.545,36 €

Komisija Ministarstva sporta i mladih za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom br. 01-10605-614/20-542 od 09. marta 2020. godine pod nazivom „Mladi u fokusu” donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini.

Odluka o raspodjeli sredstava NVO u oblasti drustvene brige o mladima 2020_

Više na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=370