Opština Herceg Novi: Raspisan Javni poziv za imenovanje člana Savjeta JRDS RTHN

Odbor za izbor i imenovanja raspisao je Javni poziv za pokretanje postupka imenovanja jednog člana Savjeta Javnog radiodifuznog servisa Radio Televizije Herceg-Novi.

Ovlašteni predlagači za imenovanje članova Savjeta RTHN su nevladine organizacije sa područja Opštine Herceg-Novi.

Kako se navodi u Javnom pozivu, članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti JRDS RTHN, a imaju prebivalište u Crnoj Gori i visoku stručnuspremu.

Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta teče od dana objavljivanja i traje 45 dana.

Predlozi za imenovanje dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi u zatvorenoj koverti preko Službe Skupštine opštine Herceg Novi, sa naznakom „Predlog za člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi D.O.O.”.

Više o potrebnoj dokumentaciji i uslovima koje kandidat za člana Savjeta treba da ispuni pročitajte ovdje.

https://www.hercegnovi.me/rss/nadleznosti-skupstine/1/3925-raspisan-javni-poziv-za-imenovanje-clana-savjeta-jrds-rthn