Herceg Novi: Do 17.decembra javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Herceg Novi 2021-2023

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu pozivaju sve organizacije koje se bave problemima osoba sa invaliditetom, kao i lica sa invaliditetom da uzmu učešće u Javnoj raspravi, kako bi svi zajedno dali doprinos u kreiranju što kvalitetnijeg dokumenta.

Nacrt Akcionog plana biće dostupan javnosti objavljivanjem posredstvom Javnog radio difuznog servisa RTHN i web sajta Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me . Nakon sprovedene Javne rasprave, sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotiriti sve primjedebe, predloge, sugestije I mišljenja učesnika I sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi, sugestije i mišljenja u pismenoj formi dostavjaju se na adresu Opštine Herceg Novi – sekretarijat za lokalnu samoupravu, preko Građanskog biroa ili mjesnih zajednica, u elektronskoj formi na e-mail: vesna.samardzic@hercegnovi.me . Imajući u vidu epidemiološku situaciju, centralna javna rasprava neće biti održana.

Više na linku https://www.hercegnovi.me/rss/2017-03-28-09-40-42/2017-10-09-13-25-40/3973-u-toku-javna-rasprava-na-nacrt-lokalnog-akcionog-plana-u-oblasti-invalidnosti-2021-2023

Ovdje možete preuzeti Nacrt LAP 

LAPI 7.12 u oblasti invalidnosti do 2023