Ministarstvo prosvjete: Sredstva nevladinim organizacijama za projekte u oblasti podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020. godini

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 10903-056/20-538/1 od 5. marta 2020. godine pod nazivom „Inkluzija na djelu”, Komisija Ministarstva prosvjete za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020. godini, donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020. godini.

Podržani su projekti devet nevladinih organizacija u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura.

Odluku možete preuzeti ovdje

Odluka – Ministarstvo prosvjete 2020

Više na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=382