Poziv nevladinim organizacijama:Prijavite se za obuke koje organizuje Resursni centar

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori predstavlja Katalog obuka za organizacije civilnog društva u 2021. godini. Katalog sadrži informacije o 7 obuka za manje i srednje razvijene organizacije civilnog društva kao i za mreže OCD. Javni pozivi za učesnike/ce obuka će biti objavljeni na internet stranici projekta  https://euresursnicentar.me/vijesti/kao i putem CRNVO mailing liste i CRNVO Facebook stranice. Pozivi će sadržati prijavni formular, dodatne informacije o treningu i kriterijumima izbora učesnika/ca.

Teme obuka:

Pisanje projekata za fondove ministarstava

Pisanje projekata za EU fondove

Upravljanje projektima i finansijski menadzment

Javno zastupanje

Program za jačanje kapaciteta mreža OCD

Strateško planiranje i fandrejzing

Razvoj ljudskih resursa

Obuke u februaru:

Naziv treninga: Pisanje projekata za fondove ministarstava

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Manje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 3 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski I praktični rad. Učesnici/e će dobiti priliku da praktično rade na svojim idejama u formama ministarstava te će na kraju treninga imati gotov nacrt projekta koji će uz manje dorade biti spreman za slanje.

Naziv treninga: Pisanje projekata za EU fondove

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 5 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je sticanje znanja u polju pripremanja prijedloga projekata u okviru poziva finansiranih od strane Evropske unije. Učesnici/ce će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pravilima apliciranja, pripremom prijedloga projekta, budžeta, najčešćim problemima pri implementaciji projekta. Trening je fokusiran na praktičnu izradu projektnog prijedloga uz podršku trenera/ce pa će učesnici/e na kraju treninga imati nacrt projekta koji će uz manje dopune po povratku u organizaciju biti spreman za slanje.

Obuke u martu:

Naziv treninga: Upravljanje projektima i finansijski menadžment

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Manje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 3 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je sticanje znanja u polju sprovođenja aktivnosti, vođenje finansija na projektu, vođenje administracije, arhiviranje, pisanje narativnih finansijskh izvjestaja, komunikacija sa zainteresovanom javnošću, vidljivost projekta, društvene mreže.

Naziv treninga: Javno zastupanje

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 2 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju, pripremi i podnošenju inicijativa. 

Obuke u aprilu:

Naziv treninga: Strateško planiranje i fandrejzing

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Manje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 3 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja, organizacionog menadžmenta i prikupljanja sredstava kroz teorijski ali i praktični rad.

Naziv treninga: Program za jačanje kapaciteta mreža OCD

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Mreže OCD Broj učesnika: 12 Broj dana: 5 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Cilj ovog treninga je jačanje učinkovitosti rada mreža i njihove profesionalizacije kroz sticanje znanja u polju planiranja zajedničkh akcija, javnog zastupanja i lobiranja, internih ekstarnih procedura. 

Naziv treninga: Razvoj ljudskih resursa

Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene organizacije Broj učesnika: 12 Broj dana: 2 Lokacija: Objavljena u javnom pozivu Opis treninga: Obuka se fokusira na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, raznim procesima u nevladinim organizacijama, planiranjem ljudskih resursa, rješavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspješno funkcionisanje jedne nevladine organizacije.

Preuzmite katalog :Katalog-obuka-2021 CRNVO RESURSNI CENTAR

ViKatalog obuka 2021

Katalog obuka 2021