Herceg Novi:Javna rasprava o Nacrtu Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport sprovešće Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama, u trajanju od 15 dana. Javna rasprava počinje danas, a završava 26. februara.

Primjedbe, predlozi, sugestije i mišljenja u pismenoj formi dostavljaju se na adresu Opštine Herceg Novi – Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport, preko Građanskog biroa Opštine Herceg Novi ili mjesnih zajednica, a u elektronskoj formi na e-mail slavka.zambelic@hercegnovi.me .

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju centralna javna rasprava neće biti održana. Nakon sporovedene javne rasprave Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport će razmotriti sve primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, obavijestili su na sajtu Opštine.

https://www.hercegnovi.me/rss/17-sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti/vijesti/4035-javna-rasprava-na-nacrt-odluke-o-ucescu-predstavnika-nvo-u-radnim-grupama

Nacrt Odluka o učešću NVO u radnim grupama 

Zaključak Predsjednika

Program Javne rasprave

Obrazac 1

Obrazac 2