Treninzi za lokalne resursne centre

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama.

Resursni centri za južnu regiju Crne Gore su NVO Nada iz Herceg Novog i NVO Novi horizonti iz Ulcinja, dok će podršku nevladinim organizacijama na sjeveru Crne Gore pružati NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja.

U okviru programa jačanja kapaciteta za lokalne resursne centre organizovani su treninzi na teme: „Strateško planiranje i organizacioni menadžment“, „Pisanje projekata i građanska participacija u donošenju odluka“, „Sistem osiguranja kvaliteta i ISO 9001 standard“ i „Pravni, finansijski i tehnički savjeti za NVO“.

Lokalni resursni centri će raditi na jačanju nevladinog sektora u opštinama koje pokrivaju, većem uključivanju nevladinih organizacija u proces odlučivanja na lokalnom nivou kao i uključivanju većeg broja građana u rad samog sektora.1 2 3 4