CRNVO Lokalni resursni centri pripremili inicijative

Na treningu koji je od 14.do 16.decembra CRNVO Resursni centar održao za svoje partnere, Lokalne resursne centre “Bonum” Pljevlja, Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja, Novi horizont iz Ulcinja i NADA iz Herceg Novog,  pripremljene su 4 inicijative u cilju rješavanja prioritetnih lokalnih problema.