Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori za 2019. godinu

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavio je katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori za 2019. godinu.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra a koji je podržan od strane Evropske unije.

Preuzmite katalog  http://www.crnvo.me/nvo-publikacije-crnvo-vijesti-crnvo-publikacije/crnvo-vijesti/crnvo-publikacije/katalog-obuka