Tivat: Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  objavljuje JAVNI POZIV za izbor nezavisnih procjenjivača projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu.

Javi poziv i prijavu za kandidata za nezavisnog procjenjivača za 2019. godinu možete naći na sajtu Opštine Tivat

http://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4434:javni-poziv-za-izbor-nezavisnih-procjenjivaca-za-2019-godinu&catid=90&Itemid=101&lang=me

Rok za dostavljanje dokumentacije je 29.januar 2019.godine. Inormacije u vezi  sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova u Sekretarijatu za kulturu idruštvene djelatnosti (kancelarija broj 12) i na telefon: 032 661 334.