O nama

CRNVO Lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi

 

CRNVO lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi nastao je u okviru
projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za
razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum, Novi
Horizont, Nada i Bjelopoljski demokratski centar.
Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime
upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta
su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u
društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz
uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške
lokalnim nevladinim organizacijama.

Formiranje ,,NADA”CRNVO lokalnog resursnog centra predstavlja odgovor
na potrebu postojanja takve strukture koja će nevladinim organizacijama
na jugu Crne Gore pružati različite vrste usluga, od dnevnih vijesti o
aktivnostima lokalnih NVO, informacija o mogućnostima finansiranja
projekata i programa NVO, kao i različitih vidova pružanja savjeta i
konsultacija o pitanjima relevantnim za rad NVO.  Osim navedenog,lokalni
resursni centar će jačati kapacitete lokalnih NVO iz različitih
oblasti, kao što su strateško planiranje, javno zastupanje, pisanje
projekata itd. Monitoring primjene javnih politika od značaja za
djelovanje i razvoj lokalnih NVO, kao i sprovođenje javnih kampanja u
cilju unaprjeđenja položaja i rada nevladinih organizacija na jugu
Crne Gore, predstavljaće takođe fokus rada ovog lokalnog resursnog
centra.