O nama

CRNVO Lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi

CRNVO lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi nastao je u okviru
projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za
razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum, Novi
Horizont, Nada i Bjelopoljski demokratski centar.
Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime
upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta
su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u
društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz
uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške
lokalnim nevladinim organizacijama.

Formiranje ,,NADA”CRNVO lokalnog resursnog centra predstavlja odgovor
na potrebu postojanja takve strukture koja će nevladinim organizacijama
na jugu Crne Gore pružati različite vrste usluga, od dnevnih vijesti o
aktivnostima lokalnih NVO, informacija o mogućnostima finansiranja
projekata i programa NVO, kao i različitih vidova pružanja savjeta i
konsultacija o pitanjima relevantnim za rad NVO.  Osim navedenog,lokalni
resursni centar će jačati kapacitete lokalnih NVO iz različitih
oblasti, kao što su strateško planiranje, javno zastupanje, pisanje
projekata itd. Monitoring primjene javnih politika od značaja za
djelovanje i razvoj lokalnih NVO, kao i sprovođenje javnih kampanja u
cilju unaprjeđenja položaja i rada nevladinih organizacija na jugu
Crne Gore, predstavljaće takođe fokus rada ovog lokalnog resursnog
centra.

Ciljevi udruženja su:

 • Doprinos razvoju zajednice većim učešćem građana i građanki u procesima donošenja odluka i izgradnji društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim mogućnostima za sve;
 • Izgradnja, razvoj i održivost sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori;
 • Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija;
 • Unaprijeđenje saradnje između lokalne samouprave i nevladinih organizacija;
 • Unaprijeđenje lokalnog ekonomskog razvoja,ženskog preduzetništva i ruralnog razvoja;
 • Unaprijeđenje statusa mladih i njihovo osnaživanje za lični razvoj i društveni aktivizam;
 • Unaprijeđenje formalnog i neformalnog obrazovanja građana i građanki u oblasti demokratije, ljudskih i manjinskih prava, evropskih integracija, ekologije, reciklaže, energetske efikasnosti, održivog razvoja, socijalnog staranja, sportsko rekreativne svijesti i bolesti zavisnosti;
 • Doprionos poštovanju i promociji ljudskih, vjerskih i manjinskih prava;
 • Unaprijeđenje položaja manjina i marginalizovanih grupa i senzibilizacija društva za njihovu inkluziju;
 • Unaprijeđenje regionalne i međunarodne saradnje;
 • Umrežavanje sa srodnim udruženjima i mrežama kao i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Djelatnosti udruženja su:

 • Prikupljanje i pružanje informacija od značaja za rad nevladinih organizacija;
 • Zastupanje interesa nevladinih organizacija;
 • Pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija;
 • Pružanje savjeta i podrške lokalnim NVO prilikom podnošenja različitih inicijativa na lokalnom nivou;
 • Promovisanje građanskog učešća u donošenju odluka i javnih politika;
 • Edukacija građana i građanki, javnog i privatnog sektora o pravima, obavezama i mogućnostima u raznim sferama života i njihovo motivisanje za aktivno uključivanje u društvene procese;
 • Promovisanje volonterizma i društveno odgovornog poslovanja;
 • Promovisanje implementacije EU standarda i unaprijeđenje zakonskih normi;
 • Podizanje nivoa svijesti društva o pitanjima i problemima mladih;
 • Promovisanje partnerstva, dobre komunikacije i saradnje izmedju nastavnika, učenika i roditelja;
 • Uključivanje romske djece i njihovih roditelja u sistem obrazovanja;
 • Pružanje pomoći marginalizovanim i ranjivim grupama;
 • Podizanje nivoa svijesti članova zajednice o zdravim stilovima života;
 • Organizovanje javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, treninga, kreativnih radionica,studijskih putovanja i predavanja u zajednici;
 • Objavljivanje izvještaja, studija,analiza i drugih publikacija;
 • Praćenje primjene i poštovanja zakona i drugih akata od značaja za građane;
 • Istraživanje, monitoring i evaluacija javnog sektora u oblasti javne uprave, obrazovanja, zapošljavanja, medicinske i socijalne zaštite;
 • Očuvanje i razvoj etičkih posebnosti pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u oblasti nacionalnog, etničkog, vjerskog, jezičkog i kulturnog identiteta;
 • Promovisanje interkulturalnog dijaloga, tolerancije i poštovanja različitosti;
 • Povezivanje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu

i druge djelatnosti radi ostvarivanja osnovnih ciljeva.

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

 Finansijski izvještaj 2018

Finansijski izvještaj 2019