TACSO:Poziv na konsultativni sastanak, četvrtak, 1. april (rok za registraciju: utorak, 30. mart, 17:00h)

Za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, EU TACSO 3 projekat organizuje on-line konsultativni sastanak vezano za Instrument Program podrške civilnom društvu i medijima 2021-23, Akcija za Crnu Goru … Continue Reading →

Herceg Novi:NVO inicijativa: Opština da donese odluku o načinu ustupanja svojih prostorija na korištenje nevladinim organizacijama bez naknade

Veliki broj nevladinih organizacija iz Herceg Novog nema prostor a samim tim imaju znatne probleme u provođenju svojih aktivnosti. Svjesni problema, lokalni resursni centar za koordinaciju nevladinih organizacija NVO „Nada“ … Continue Reading →

Lokalni resursni centar NADA: Kako do prostorija za rad NVO? Javni konkurs i definisani kriterijumi

Još jedna inicijativa Lokalnog resursnog centra NADA i hercegnovskih NVO u kojoj nevladine organizacije traže donošenje Odluke o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade … Continue Reading →

CRNVO:Novi broj E-magazina

U dvanaestom broju E-magazina: – EU regionalni projekat EU TACSO III i podrška koju pruža OCD u Crnoj Gori – Otvoreni EU pozivi CSF 2020 i EIDHR 2020 – Priča … Continue Reading →

TACSO:Konsultacije o Smjernicama EU za podršku civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-2027. 

U sklopu konsultacija o Smjernicama EU za podršku civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-2027.godine  TACSO je organizovao on-line dogadjaj sa preko 80 prisutnih organizacija civilnog društva, predstavnika/ca institucija, … Continue Reading →

Herceg Novi: Hercegnovske NVO podnijele inicijativu

Lokalni resursni centar za nevladine organizacije u Herceg Novom NVO “NADA” podnio je  inicijativu Opštini zahtjevajući da u najskorijem roku raspiše javni konkurs za raspodjelu sredstava za 2021. godinu. Opština … Continue Reading →

Tivat:Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača projekata NVO za 2021. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama  objavila je javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača radi ocjenjivanja projekata prema propisanim kriterijumima. Više informacija na  https://opstinativat.me/javni-poziv-za-izbor-nezavisnih-procjenjivaca-za-2021-godinu/ Javni poziv nezavisni procjenjivači … Continue Reading →