Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Podržani projekti 17 NVO

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podžalo je 17 projekta NVO u oblasti rodne ravnopravnosti  sa ukupnim iznosom od 171.000,00 eura. Na konkurs se prijavilo 84 nevladinih organizacija. Više na https://mmp.gov.me/vijesti/234534/ODLUKU-O-RASPODJELI-SREDSTAVA-ZA-FINANSIRANJE-PROJEKATA-NEVLADINIH-ORGANIZACIJA-U-OBLASTI-RODNA-RAVNOPRAVNOST-ZA-2020-GODINU.html … Continue Reading →

CRNVO: Sedmi broj NVO biltena

Centar za razvoj nevladinih organizacija predstavlja novi broj NVO Biltena! U njemu pronadjite : ➡️ Uvodno pismo izvršne direktorke CRNVO-a ➡️ Pismo CIVICUS-a donatorima ➡️POZIV : Podrška jačanju kapaciteta i … Continue Reading →

Objavljen je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa EU Civil Society Facility (Montenegro)

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Evropske unije Civil Society Facility (Montenegro). Budžet je 3,500,000 (EUR) Više o samom pozivu možete pronaći na … Continue Reading →