Ministarstvo ekonomskog razvoja: Konkurs za NVO do 3.decembra 2021.godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 3. decembrom 2021.godine.

Više informacija na linku:

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-za-realizaciju-projekata-u-2021-u-oblasti-zastite-potrosaca