Ministarstvo zdravlja:Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2023.godini

Ministarstvo zdravlja donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2023.godini. Opredjeljeno je 136.852,39 eura za  7 nevladinih … Continue Reading →