Konkurs za NVO: Projekti za unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavila je konkurs  za projekte NVO koji imaju za cilj unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 20.000,00€.
Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 2.000€, a najviši 4.000,00€.

Rok realizazije projekta je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 19.11.2021. godine do 15 časova.

Više na linku: https://ubh.gov.me/vijesti/244995/Javni-konkurs-Unapredenje-uslova-zastite-dobrobiti-zivotinja-kroz-edukacije-stanovnistva-sterilizacije-kastracije-pasa-lutalica.html