Tivat:Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO 2023. godinu

Komisija za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodijelu sredstava iz Budžeta Opštine Tivat za projekte nevladinih organizacija.

Rok za prijavu je 30 dana od datuma objavljivanja Konkursa, zaključno sa 24.02.2023.godine.

Predviđeni budžet po ovom konkursu iznosi 42.000 eura.

Prijavu na konkurs nevladina organizacija podnosi na propisano obrascu.

NVO obrazac javnog konkursa 2023

Više na linku:

NVO