CeMI pozvao građane da se prijave za nadgledanje izbora

cemi-2

http://www.cemi.org.me/index.php/me/prijava

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je sve zainteresovane građane da se prijave za nadgledanje parlamentarnih izbora zakazanih za 16. oktobar i time, daju svoj doprinos u otkrivanju i praćenju neregularnosti u izbornom procesu.

CeMI će, kao što je ranije najavljeno, rasporediti više od hiljadu kratkoročnih posmatrača sa ciljem pokrivanja svih biračkih mjesta.

U cilju promocije građanskog nadgledanja izbora, CeMI poziva sve zainteresovane da se priključe mreži i daju svoj doprinos u osiguranju demokratskih i fer izbora, otkrivanju i praćenju neregularnosti u izbornom procesu kroz promovisanje nepristrasnosti u pružanju povratnih informacija.

Svi zainteresovani građani koji imaju želju i motiv da ispred Centra za monitoirng i istraživanje učestvuju  u građanskom nadgledanju izbora u oktobru 2016. treba da ispune nekoliko uslova. Prijavu mogu podnijeti samo punoljetni građani, koji imaju prebivalište u Crnoj Gori. Takođe, građani koji podnose prijavu ne smiju biti aktivni članovi bilo koje političke partije. Svi prijave će biti pažljivo pregledane, a koordinatori zaduženi za pojedine oblasti će izvršiti selekciju i obavijestiti prijavljene kandidate o rezultatima.

Aplikacija je dostupna na sajtu http://www.cemi.org.me/index.php/me/prijava

Nadgledanje parlamentarnih izbora sprovodi se u okviru projekta „Građansko nadgledanje parlamentarnih izbora 2016“, koji ima za cilj da doprinese demokratskim uslovima za održavanje transparentnih, slobodnih i poštenih izbora kroz građansku kontrolu izbornog procesa.

Projekat finansiraju ambasade Velike Britanije i Republike Njemačke u Podgorici i ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.