CRNVO Poziv za dostavljanje radova

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) oglašava POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA na temu civilnog društva koji će biti objavljen u Zborniku radova i predstavljen na završnom događaju projekta Civilno društvo za početnike!

Cilj Zbornika radova je da obezbijedi prostor mladima da iznesu svoje stavove o civilnom društvu, građanskom aktivizmu, razvoju demokratije u Crnoj Gori, stanju u oblasti ljudskih prava,  procesu evropske integracije, ucescu mladih u politickom zivotu  Crne Gore. Zbornik će biti dostupan i u štampanoj i u elektronskoj formi i distribuiran nevladinim organizacijama, državnim organima kao i univerzitetima, ali i istraživačkim centrima i nevladinim organizacijama iz regiona sa kojima CRNVO ima uspostavljenu saradnju. 

Zbornik radova realizuje se u okviru projekta Civilno društvo za početnike podržano od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Sve dodatne informacije pronađite na : www.crnvo.me