Poziv za prijavu : Strateško planiranje i organizacioni menadžment | Bar i Herceg Novi

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

U saradnji sa NVO Novi horizont i NVO Nada CRNVO lokalnim resursnim centrima za NVO sa juga Crne Gore organizujemo 2 trodnevna treninga na temu “ Strateško planiranje i organizacioni menadžment. 

Prvi trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Bara, Ulcinja i Budve. Trening će biti održan od 19-21. oktobra u Baru. Drugi trening je namijenjen predstavnicima NVO iz Herceg Novog, Kotora i Tivta. Trening će biti održan od 26-28. oktobra u Herceg Novom.

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad.

Ko se može prijaviti?

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju :

  • Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama
  • Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana;
  • Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama o strateškom planiranju.
  • Organizacije koje na vrijeme dostave pravilno popunjen aplikacioni formular sa svim traženim informacijama.

Kako se prijaviti?

Molimo da popunjeni aplikacioni formular koji se nalazi u prilogu dostavite na jovana.bulatovic@crnvo.me 
Za trening koji se održava u Baru do 14. oktobra do 14:00h
Za trening koji se održava u Herceg Novom do 18. oktobra do 14:00h 
* Prijave pristigle nakon roka se neće uzimati u obzir

CRNVO će polaznicima koji dolaze iz opšina u kojima se ne održava trening pokriti putne troškove, kao i troškove smještaja.

Plan rada treninga i aplikacioni formular preuzmite na : www.crnvo.me

poziv_za_ul_i_hn