Predstavljanje projekta „Jače OCD-Jača demokratija“

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO i Lokalni resursni centar za NVO za jug Crne Gore NVO NADA Vas pozivaju da prisustvujete predstavljanju projekta “Jače OCD – Jača demokratija” u okviru kojeg su formirana 4 CRNVO lokalna resursna centra za nevladine organizacije iz crnogorskih opština sa juga i sjevera zemlje.Prezentacija će se održati u utorak 25.10. u Herceg Novom u Hotelu Palmon Bay (Igalo-bivši RVI) sa početkom od 12:00h.

Formiranje lokalnih resursnih centara je jedna od ključnih aktivnosti projekta „Jače OCD – Jača demokratija“ koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Zadatak lokalnih resursnih centara je da pružaju usluge lokalnim NVO i zainteresovanim pojedincima u polju pravnog i finansijskog savjetovanja, pisanja projekata kao svih drugih tema koje su važne za razvijanje NVO sektora u njihovom regionu. Lokalni resursni centri će u saradnji sa CRNVO-om u budućnosti organizovati treninge, tematske škole, okrugle stolove, forume i kao i druge skupove koji će imati za cilj jačanje kapaciteta NVO.

Pored predstavljanja lokalnog resursnog centra biće i predstavljen i rad nacionalnog TACSO Resursnog centra kao i trenutni projekti i planovi CRNVO-a koji se tiču jačanja lokalnih zajednica.

Na prezentaciji će govoriti : Radoš Mušović, programski koordinator CRNVO

Marina Vuksanović, koordinatorka Lokalnog resursnog centra NVO Nada

Nakon prezentacije biće ostavljen prostor za pitanja i odgovore prisustnih predstavnika/ca lokalne samouprava, NVO, medija i zainteresovanih građana i građanki.

Molimo da potvrdite svoje prisustvo najkasnije do 24.10.2016. na e-mail nvonada@t-com.me ili na broj telefona +382 69 755 095