Poziv Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – dostavljanje kontakt podataka za bazu NVO info

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“ pripremaju web bazu NVO info sa ciljem prikupljanja podataka o nevladinim organizacijama u Crnoj Gori i promovisanja njihovog rada i postignuća, kao i unaprjeđenja komunikacije državnih organa i NVO.

U skladu sa navedenim, pozivaju nevladine organizacije koje su zainteresovane da budu predstavljene u bazi, da za početak ispune online formular sa dodatnim kontakt informacijama putem https://goo.gl/aNES3u  do 10. februara 2017. godine.

Više o pozivu na sajtu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama: www.nvo.gsv.gov.me