Raspisan konkurs za finasiranje NVO u Herceg-Novom

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg- Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2017. godini.

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama u Opštini Herceg-Novi, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2017. godini.

Na konkursu mogu učestvovati nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Herceg Novi.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i na internet stranici Opštine.

O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija formirana od strane Predsjednika Opštine, nakon usvajanja Odluke o Budžetu Opštine za 2017. godinu i zaključivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu, koji možete preuzeti оvdje.

Uz   prijavu se prilažu:

– Rešenje o upisu u registar NVO,

– Kopija finansijskih izvještaja za poslednju finansijsku godinu (osim ukoliko je organizacija registrovana u kalendarskoj godini kada je Konkurs raspisan),

– Projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava,

– Podaci o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera,

– Izvještaj o realizovanim projektima u prethodne dvije godine,

– Izjava lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje,

– Izjava da li je NVO kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine,

– tri štampane i jedna elektronska verzija projekta na CD-u.

Prijava se podnosi Komisiji i predaje na Građanskom birou Opštine Herceg Novi, na šalteru Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport.

Više informacija, tekst Konkursa i Obrazac za prijavu možete naći оvdje.

http://www.hercegnovi.me/sr/2016-03-25-04-24-46/2014-03-01-15-57-52/1997-fhhrrrr