Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu 22. februara – Budžet 20.103.000,00 € izdaci za projekte nevladinih organizacija 80.000,00 €

Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj Opštine Herceg-Novi obavještava gradane da će Javna rasprava po Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu biti održana u periodu od 9. februara do 24. februara 2017. godine.

Zainteresovani svoje predloge mogu dostavljati Sekretarijatu za finansije, turizam i ekonomski razvoj Opštine Herceg Novi radnim danima i na e-mail adresu budzet@hercegnovi.me.

Javne rasprave u mjesnim zajednicama biće održane prema sledećem rasporedu:

Bijela – 14. februar 2017. godine (utorak), u 18 sati u prostorijama MZ Bijela

Zelenika – 15. februar 2017. godine (srijeda), u 18 sati u prostorijama MZ Zelenika

Igalo – 17. februar 2017. godine (petak), u 18 sati u prostorijama MZ Igalo

Završna javna rasprava, kao i javne rasprave za mjesne zajednice Topla, Herceg-Novi i Srbina održaće se u Velikoj Sali Opštine Herceg-Novi 22. februara 2017. godine (srijeda), sa početkom u 18 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane da učešćem u javnoj raspravi daju svoje predloge i sugestije, u cilju sačinjavanja što kvalitetnije Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu.

Javna rasprava (.pdf )

Nacrt odluke (.pdf)