Pažin: Reforma javne uprave jedan od tri stuba procesa proširenja

Uspostavljanje funkcionalnije javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa evropskih integracija, ocijenio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin i poručio da treba uložiti dodatne napore kako bi se javna uprava poboljšala na svim nivoima.

Pažin je govorio danas na otvaranju konferencije na temu saradnje opština i nevladinih organizacija, kao i otvorenosti i odgovornosti lokalne samouprave koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Potpredsjednik Pažin je, otvarajući konferenciju, podsjetio da je u Strategiji proširenja za 2015. godinu, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, Evropska komisija navela reformu javne uprave kao jedan od tri stuba procesa proširenja.

“Uspostavljanje funkcionalnije javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa evropskih integracija, koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju javne usluge i podstiču konkurentnost i rast. Stoga, treba uložiti dodatne napore kako bi se javna uprava poboljšala na svim nivoima”,  istakao je Pažin.

Pažin je podsjetio i da je Vlada Crne Gore je u julu 2016. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave 2016-2020. Ključni izazovi u oblasti lokalne samouprave, koji su prepoznati ovom Strategijom odnose se na unaprijeđenje funkcionisanja jedinica lokalne samouprave i jačanje njihovih kapaciteta, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga i vršenje poslova.

„U rješavanju navedenih izazova od posebne važnosti je ostvarivanje suštinskog partnerstva lokalne samouprave i građana, transparentnost rada lokalnih organa i neposredno učešće građana u rješavanju problema od interesa lokalne zajednice. Veće učešće građana, bilo kao pojedinaca ili kroz udruženja i saradnju sa civilnim sektorom, u javnom životu, naročito u procesu odlučivanja, obezbjeđuje veću jednakost građana i daje veći legitimitet donesenim odlukama“, rekao je Pažin.

Pažin je rekao da važeći Zakon o lokalnoj samoupravi prepoznaje i uređuje odnos organa lokalne samouprave i nevladinih organizacija kroz različite vidove saradnje, ali i pozvao zainteresovanu javnost da se uključi u javnu raspravu povodom novog teksta Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi koja još uvijek traje.

„Na kraju, nadam se da će vaš današnji rad rezultirati konkretnim predlozima i sugestijama koji će doprinijeti boljoj saradnji lokalne samouprave i nevladinih organizacija, u cilju reforme javne uprave i stvaranja sistema odgovorne, transparentne i funkcionalne lokalne samouprave koja služi građanima“, zaključio je potpredsjednik Pažin.

https://www.cdm.me/politika/pazin-reforma-javne-uprave-jedan-od-tri-stuba-procesa-prosirenja/

07/07/2017 11:47

Izvor: CdM