Tivat: Konkurs za projekte NVO otvoren do 6.septembra 2017

Opština Tivat raspisala je II Javni konkurs za projekte NVO za 2017. Godinu. Budžetska sredstva u iznosu od 10.020 eura će biti raspodjeljena organizacijama koje projekte u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji Opštine Tivat a sadrže aktivnosti iz lokalnih planova.
Projekti treba da pomažu rješavanju problema djece, omladine, žena, nezaposlenih, izbjeglica, osoba sa invaliditetom i starih osoba. Takođe, potrebno je da afirmišu kulturne potencijale, tradiciju i posebnosti, afirmišu i pomažu transformaciju organa lokalne uprave, razvoj malog i srednjeg biznisa, ekologiju i ekološke teme, promociju međunarodnog imidža Opštine, afirmišu participaciju građana u procesu odlučivanja te podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi.
Za više informacija pogledajte web stranicu :

http://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3517:ii-javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-za-projekte-nevladinim-organizacijama-za-2017-godinu&catid=87&Itemid=174&lang=me