Kotor: Konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava za projekte NVO

Pozivaju se NVO  da u roku od 30 dana od dana objave konkursa   dostave svoje prijave na konkurs, za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor za 2017. godinu.

Finansiraće se projekti NVO iz sljedećih oblasti:

–       Zaštita ljudskih prava, posebno ranjivih grupa kao što su mladi, žene i stari;

–       Zaštita prirode, ekologija, održivi razvoj, zaštita prostora, podizanje nivoa urbane kulture i čuvanje graditeljskog nasljeđa;

–       Borba protiv korupcije i borba protiv svih vrsta nasilja;

–       Socio-humanitarne djelatnosti (pomoć starim i nemoćnim, pomoć djeci sa posebnim potrebama, inkluzija ranjivih grupa);

–       Afirmacija starih zanata ovog kraja (vez, izrada nakita, izrada drvenih barki, izrada narodnih nošnji, izrada instrumenata na tradicionalni način i slično);

–       Tradicija, kulturno nasljeđe i čuvanje od zaborava običaja ovog kraja kroz muziku, ples, igru i tradicionalnu kuhinju;

–       Omladinska politika, uključivanje mladih u zajednicu i rješavanje problema mladih (edukacija, zapošljavanje, volonterizam, nasilje u porodici, inkluzija i slično);

–       Afirmacija opštine Kotor i van njenih granica putem nekomercijalnih vidova informisanja o bitnim aspektima života (obrazovnom, zdravstvenom, komunalnom, kulturnom, političkom, sportskom);

–       Zaštita životinja.

Više o konkursu na :

http://kotor.me/me/vijesti/vijesti-naslovna/javni-konkurs-za-raspodjelu-budzetskih-sredstava-namijenjenih-finansiranju-nevladinih-organizacija-u-opstini-kotor-za-2017-godinu