Sajam NVO EXPO u Budvi, 28. oktobra 2017. godine na Jadranskom sajmu

Pozivamo sve zaintersovane nevladine organizacije u Crnoj Gori, koje ispunjavaju dolje navedene kriterijume, da popune prijavni formular i time sebi obezbijede mjesto na najvećem događaju ovog tipa u Crnoj Gori.

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Budvi, 28. oktobra 2017. godine na Jadranskom sajmu.

Cilj ovog Sajma je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

TACSO Montenegro i CRNVO će pokriti sve troškove (put, hrana, smještaj – shodno potrebi) za predstavnike organizacija van Budve (za dva predstavnika po organizaciji) i obezbijediti sve tehničke uslove za uspješno predstavljanje organizacija.

http://www.crnvo.me/dogadaji-crnvo-vijesti/crnvo-vijesti/nvo-expo-2017