Tivat: Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za 2018. godinu

Na sajtu Opštine Tivat objavljen je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu.

Više o konkursu možete pročitati na sajtu   www.opstinativat.com

Tim povodom održaće se  “Dan otvorenih vrata“ 14.03.2018. godine  u zgradi Opštine Tivat – kancelarija broj 12 od 08h do 12h.

http://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3878:javni-konkurs-za-nevladine-organizacije-za-predaju-prijedloga-projekata-u-sklopu-regionalnog-programa-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-reload&catid=90&Itemid=101&lang=me