CRNVO: Prijavite se za obuku na temu  Upravljanje projektnim ciklusom najkasnije do 10. aprila 2024. godine do 16h.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom. Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti Rodna ravnopravnost „Rodna ravnopravnost kroz prizmu etike: Konkurs za inovativne ideje”

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata NVO za zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori u 2024. godini

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavilo je JAVNI KONKURS “Imamo pravo” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom

Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavilo je Javni konkurs„Jednak pristup, jednake mogućnosti” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom.Rok za podnošenje predloga projekata/programa je 10.april 2024.godine.  Obrazac … Continue Reading →

Juventas:Online info sesija – Predstavljanje III Javnog konkursa “U pravo vrijeme“u četvrtak,14. 03. 2023. godine sa početkom u 10h.

Juventas  poziva zainteresovane nevladine organizacije  da prijave jednog ili više predstavnika  svoje organizacije za učešće  na  Online info sesiju  – Predstavljanje III Javnog konkursa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-Interkulturalizam u 2024.g.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavllo je Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-Interkulturalizam u 2024. godini „Interkulturalnim dijalogom i društvenom kohezijom … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Konkurs za finansiranje projekata “Podrška romskoj i egipćanskoj populaciji za punu uključenost u crnogorsko društvo”

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavilo je Javni konkurs  “Podrška romskoj i egipćanskoj populaciji za punu uključenost u crnogorsko društvo”za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita i promovisanje ljudskih i … Continue Reading →

Ministarstvo evropskih poslova:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore

Ministarstvo evropskih poslova objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini pod nazivom … Continue Reading →

Herceg Novi:Pedložite kandidata za radnu grupu koja će izraditi Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Opštini Herceg Novi za period 2024–2028 god.

Opština Herceg Novi objavila je Javni poziv za organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima integracije Roma i Egipćana da predlože svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi … Continue Reading →