Fond za aktivno građanstvo kroz dvije grant šeme podržao 9 projekata nevladinih organizacija

Fond za aktivno građanstvo podržao je projekte devet organizacija civilnog društva kroz dvije grant šeme: Aktivno učešće i Zajednica u akciji. Aktivno učešće Tokom otvorenog konkursa za grant šemu „Aktivno … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava: Konkurs za finansiranje projekata NVO otvoren do 27.jula 2023.godine

Ministarstvo  ljudskih i manjinskih prava objavilo je konkurse za finansiranje projekata nevladinih organizacija : https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-oblast-re  Javni konkurs “Stvarajmo uslove za punu inkluziju Roma i Egipćana u crnogorskom društvu”  https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-oblast-lgbti  Javni konkurs „Recimo NE diskriminaciji … Continue Reading →

Herceg Novi: Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Herceg Novi opredeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju raspisao je javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini. Pravo učešća imaju nevladine organizacije … Continue Reading →

Ministarstvo javne uprave: Za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU 190.429,68 eura

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova … Continue Reading →

Građanska alijansa:Objavljen konkurs za podršku projekata NVO dostavljenih do 3.jula 2023.godine

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Poziv za učešće na obuci ,,Strateško planiranje“ od 25. do 27.maja 2023.godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku za OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo: Aktivno učešće – poziv za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima

Kroz poziv „Aktivno učešće“ Fond za aktivno građanstvo želi da  osnaži organizacije civilnog društva i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i jačanju demokratske kulture,  građanske svijesti i angažmana. Svrha … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo:Zajednica u akciji – podržani projekti i poziv za dostavljanje prijedloga projekata

U prvom koraku Poziva “Zajednica u akciji” prijavljeno je ukupno 39 projektnih prijedloga, od čega 4 nisu zadovoljila formalne/adminstrativne uslove prihvatljivosti, te stoga nisu upućeni u postupak procjene od strane … Continue Reading →

CGO: Centar za građansko obrazovanje u okviru četvrtog konkursa M’BASE podržao 19 projekata NVO

Četvrti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 10. januara 2023.godine, a do njegovog zaključenja, 10. februara, na adresu CGO-a stigle su 92 prijave projekata, od čega je podržano 19 … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Prijavite se za trening“Pisanje projekata za fondove ministarstava“

Centar za razvoj nevladinih organizacija -Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke … Continue Reading →