Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: Konkurs za NVO

Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenje deponija – smanjenje odloženih količina organskog otpada https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-vezi-rasterecenja-deponija-smanjenje-odlozenih-kolicina-organskog-otpada Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.       2. Javni … Continue Reading →

Resursni centar CRNVO:Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija da se prijave za obuke koje organizuje CRNVO Resursni centar. Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu: MAJ Naziv obuke : Upravljanje projektnim ciklusom Ciljna … Continue Reading →

ReLOaD2: Raspisan konkurs za projekte nevladinih organizacija iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, raspisuju Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na … Continue Reading →

Konkursi za finansiranje projekata NVO

Aktuelni konkursi za finansiranje projekata NVO: Ambasada Kraljevine Holandije objavila je  poziv za podnošenje prijava za MATRA 2022. Detalji poziva dostupni su na ovom linku: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/montenegro/about-us/netherlands-fund-for-regional-partnership—matra   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i … Continue Reading →

Sredstva za projekte NVO: Odluka Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na linku https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekatadrustvena-briga-o-djeci-i-mladima  možete pogledati Odluku o raspodjeli  sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini, koju je donijelo  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Upitnik za građanke i građane: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira procesom ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori. Za građane je pripremljen poseban upitnik  https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk kako bi … Continue Reading →