CRNVO:Poziv za učešće na treningu ” Pisanje projekata za fondove ministarstava ”

Poziv za učešće na treningu ” Pisanje projekata za fondove ministarstava ”

26-28. februar i 3-5. mart 2020. godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2020. godinu organizuje 2 obuke na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava.
Cilj ovog treninga je da 24 predstavnika/ce manje razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Obuke će se održati neposredno prije nego što ministarstva objave javne pozive za dostavljanje projektnih prijedloga kako bi manje razvijene NVO dobile priliku da što bolje pripreme svoju ideju i postanu konkuretnije za dobijanje sredstava.
Za pohađanje obuke Pisanje projekata za fondove ministarstava mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eur, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji.
Obuke će se održati u periodu 26-28. februar i 3-5. mart 2020. godine. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje. Važno je naglasiti da u svojoj prijavi organizacija treba da naznači za koji termin se prijavljuju njeni/e predstavnici/e (26-28.februar ili 3-5.mart)
Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me, najkasnije do 24. februara 2020. godine do 16h.
CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.
Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra.

Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeli kreiranju okruženja koje pogoduje razvoju civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete  se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121
Više informacija o obukama koje planiramo za 2020. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https://www.crnvo.me/resursni-centar-jacanje-kapaciteta-i-help-desk-rc-vijesti-crnvo-vijesti/jacanje-kapaciteta-i-help
Prijavni formular

katalog_obuka_2020