Herceg Novi: Usvojen Plan integriteta Opštine za period od 2020. do 2022. godine

Opština Herceg Novi pripremila je i usvojila Plan integriteta Opštine za period od 2020. do 2022. godine kojim se preciziraju potencijalni rizici i predlažu mjere za smanjenje korupcije.

Obaveza donošenja Plana integriteta definisana je Zakonom o sprječavanju korupcije u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

U slučaju nedonošenja Plana integriteta, neodređivanja menadžera integriteta i nepodnošenja izvještaja novčane kazne kreću se od 1.000 do 20.000 eura.

U Planu su navedeni potencijalni rizici i mjere prevencije koruptivnih radnji.Planom  integriteta svaka služba ponaosob, kao i preduzeća čiji je osnivač Opština samoprocjenjuje rizike koji mogu da se dese u toj službi i mjere za njihovo spriječavanje.

Plan integriteta Opštine izradila je šestočlana radna grupa koju je formirao predsjednik Opštine Stevan Katić, u kojoj su: menadžer integriteta Darko Klasić i članovi: Savo Petijević, Lidija Vukčević, Sanja Baljošević, Ljiljana Lučić i Adrijana Kovačević.

Dokument možete preuzeti na sajtu Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport

ttps://www.hercegnovi.me/rss/2016-03-25-04-24-46

Plan Integriteta Herceg Novi 20 – 22