NVO Bilten- prvi elektronski magazin za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Na linku http://www.crnvo.me/sites/crnvo/files/article_files/nvo_bilten_broj_1_novembar.pdf Možete preuzeti prvi broj NVO Biltena za novembar 2018. NVO Bilten je prvi elektronski magazin za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i  jedna je od aktivnosti Resursnog centra … Continue Reading →

Herceg Novi: Poziv NVO da predlože 2 kandidata za člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa „Radio Televizija Herceg Novi“ DOO

Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg Novi DOO („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj 22/11 i 15/16), zbog isteka mandata trojici članova Savjeta Javnog … Continue Reading →