Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Podržani projekti u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBT za 2023.godinu

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBT za … Continue Reading →

Herceg Novi:Otvoreno pismo povodom Nacrta Odluke o finansiranju projekata i programa NVO

OPŠTINA HERCEG NOVI Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, 17.12.2023.godine Predmet: Prijedlog za razmatranje u vezi Nacrta Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele … Continue Reading →

Ministarstvo unutrašnjih poslova:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava za 2023.godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava za 2023.godinu. Sredstva u iznosu od 40.000,00 eura … Continue Reading →

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Odluka o dodjeli sredstava za projekte NVO iz oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je  Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO iz oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju za 2023. godinu. Uslove konkursa ispunilo je 14 nevladinih … Continue Reading →

Ministarstvo zdravlja:Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2023.godini

Ministarstvo zdravlja donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2023.godini. Opredjeljeno je 136.852,39 eura za  7 nevladinih … Continue Reading →