Poziv nevladinim organizacijama:Prijavite se za obuke koje organizuje Resursni centar

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori predstavlja Katalog obuka za organizacije civilnog društva u 2021. godini. Katalog sadrži informacije o 7 obuka za manje i srednje razvijene organizacije civilnog društva kao … Continue Reading →

Ministarstvo prosvjete: Sredstva nevladinim organizacijama za projekte u oblasti podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020. godini

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 10903-056/20-538/1 od 5. marta 2020. godine pod nazivom „Inkluzija … Continue Reading →

Herceg Novi: Do 17.decembra javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Herceg Novi 2021-2023

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu pozivaju sve organizacije koje se bave problemima osoba sa invaliditetom, kao i lica sa invaliditetom da uzmu učešće u Javnoj raspravi, kako bi svi zajedno … Continue Reading →

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita I promovisanje ljudskih I manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za 2020.godinu

Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list Crne … Continue Reading →

MUP:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava za 2020. godinu

Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, na osnovu člana 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG, br.39/11 i 37/17), a u … Continue Reading →