Poziv Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – dostavljanje kontakt podataka za bazu NVO info

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“ pripremaju web bazu NVO info sa ciljem prikupljanja podataka … Continue Reading →

Trening „Građanska participacija i javno zastupanje“

Danas je u Herceg-Novom završen trodnevni trening za nevladine organizacije iz Kotora, Tivta i Herceg-Novog na temu „Građanska participacija i javno zastupanje“. Trening su vodile Zorana Marković iz CRNVO i … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg-Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

CRNVO realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim resursnim centrom za NVO sa … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim … Continue Reading →

Herceg-Novi: Rang lista kandidata za članstvo u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

U sladu sa članom 13. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl. list CG – opštinski propisi 1/16), Opština Herceg-Novi utvrđuje listu kandidata za članstvo u … Continue Reading →

CRNVO u 2016

Godina na izmaku je za  Centar za razvoj nevladinih organizacija bila radna i puna izazova! Pogledajte kratak pregled aktivnosti u 2016. godini na linku – http://www.crnvo.me/…/article_f…/crnvo_u_2016_aktivizam-.pdf

Centar Za Razvoj NVO -17 godina borbe za jako civilno društvo!

 Pogledajte kratak pregled CRNVO aktivnosti u 2016. godini na linku – http://www.crnvo.me/sites/crnvo/files/article_files/crnvo_u_2016_aktivizam-.pdf      

Učili smo da pišemo projekte

Od 12-14.decembra u Tivtu je održan trening na temu „Pisanje projekata i prikupljanje sredstava“ za lokalne NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Ovo je 11 trening koji CRNVO u saradnji … Continue Reading →